0

Fundusze UE

Dane dodatkowe

Przedmiotem projektu jest zakup 12 fabrycznie nowych lokomotyw trakcyjnych, wyposażonych w dojazdowy moduł spalinowy, umożliwiających realizację przewozów intermodalnych. Zakupione lokomotywy będą następnie odpłatnie udostępniane (dzierżawione) na warunkach rynkowych przewoźnikom wykonującym przewozy intermodalne (model ROSCO).

Zgłaszanie nadużyć

Zgodnie z informacją z Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Narzędzie to umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości przez adres e-mail: nadużycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci. Zgłoszenia można również przesyłać na adres e-mail kontrola@cupt.gov.pl.

http://www.rcplokomotywy.pl/wp-content/uploads/2024/07/rcp_ue-20000x1700.png