FUNDUSZE UE

 

DANE PODSTAWOWE

Tytuł projektu: „Zakup lokomotyw trakcyjnych do wykonywania transportu intermodalnego w formule ROSCO”
Nr projektu: POIS.03.02.00-00-0023/17-00
Beneficjent: RAIL CAPITAL PARTNERS Sp. z o.o.
Lokalizacja projektu: Siedziba spółki: 85-426 Bydgoszcz, ul. Józefa Bronikowskiego 12a
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]: 202 541 709,00
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN]: 164 665 909,00
Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]: 82 332 954,50

DANE DODATKOWE

Przedmiotem projektu jest zakup 12 fabrycznie nowych lokomotyw trakcyjnych, wyposażonych w dojazdowy moduł spalinowy, umożliwiających realizację przewozów intermodalnych. Zakupione lokomotywy będą następnie odpłatnie udostępniane (dzierżawione) na warunkach rynkowych przewoźnikom wykonującym przewozy intermodalne (model ROSCO).

ZGŁASZANIE NADUŻYĆ

Zgodnie z informacją z Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Zarządzająca POLiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Narzędzie to umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości przez adres e-mail: nadużycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci. Zgłoszenia można również przesyłać na adres e-mail kontrola@cupt.gov.pl.