PRZETARGI

DOSTAWA 12 SZTUK LOKOMOTYW TRAKCYJNYCH WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG UTRZYMANIA

 

Informacja o wyniku postępowania z dnia 22.03.2019.pdf 

 

Protokół z otwarcia ofert z dnia 22.02.2019.pdf

 

Ostateczna Wersja SIWZ wraz z załącznikami

 

Pismo przewodnie wyjaśnienia zamawiającego i zmiany SIWZ z dnia 20.02.2019.pdf

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z 20.02.2019.pdf

Zał. 3 do SIWZ - Ramowa Umowa Serwisowania wyd. 5 z 20.02.2019.pdf

Zał. 6 do SIWZ - Wykaz dostaw wyd.2 z 20.02.2019..pdf

 

Pismo przewodnie wyjaśnienia zamawiającego i zmiany SIWZ z dnia 15.02.2019.pdf

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z 15.02.2019.pdf

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z 15.02.2019 wersja edytowalna.docx

SIWZ wyd. 5 z 15.02.2019.pdf

SIWZ wyd. 5 z 15.02.2019 wersja edytowalna.docx

Zał. 1 do SIWZ - Formularz ofertowy wyd. 5 z 15.02.2019.pdf

Zał. 1 do SIWZ - Formularz ofertowy wyd. 5 15.02.2019 wersja edytowalna.docx

Zał. 2 do SIWZ - Ramowa Umowa Sprzedaży wyd. 5 z 15.02.2019.pdf

Zał. 2 do SIWZ - Ramowa Umowa Sprzedaży wyd. 5 z 15.02.2019 wersja edytowalna.docx

 

Pismo przewodnie wyjaśnienia zamawiającego i zmiany SIWZ z dnia 08.02.2019.pdf

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z 08.02.2019.pdf

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z 08.02.2019 wersja edytowalna.docx

SIWZ wyd. 4 z 08.02.2019.pdf

SIWZ wyd. 4 z 08.02.2019 wersja edytowalna.docx

Zał. 2 do SIWZ - Ramowa Umowa Sprzedaży wyd. 4 z 08.02.2019.pdf

Zał. 2 do SIWZ - Ramowa Umowa Sprzedaży wyd. 4 z 08.02.2019 wersja edytowalna.docx

Zał. 3 do SIWZ - Ramowa Umowa Serwisowania wyd. 4 z 08.02.2019.pdf

Zał. 3 do SIWZ - Ramowa Umowa Serwisowania wyd. 4 z 08.02.2019 wersja edytowalna.docx

 

Pismo przewodnie wyjaśnienia zamawiającego i zmiany SIWZ z dnia 23.01.2019.pdf

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z 23.01.2019.pdf

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z 23.01.2019 wersja edytowalna.docx

SIWZ wyd. 3 z 23.01.2019.pdf

SIWZ wyd. 3 z 23.01.2019 wersja edytowalna.docx

Zał. 2 do SIWZ - Ramowa Umowa Sprzedaży wyd. 3.pdf

Zał. 2 do SIWZ - Ramowa Umowa Sprzedaży wyd. 3 z 23.01.2019 wersja edytowalna.docx

Pismo przewodnie wyjaśnienia zamawiającego i zmiany SIWZ.pdf

Wyjaśnienia zamawiającego i zmiany SIWZ.pdf

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z 09.01.2019 - wersja edytowalna.docx

SIWZ wyd. 2 z 09.01.2019.pdf

SIWZ wyd. 2 z 09.01.2019 - wersja edytowalna.docx

Zał. 1 do SIWZ - Formularz ofertowy wyd. 2 z 09.01.2019 - wersja edytowalna.docx

Zał. 2 do SIWZ - Ramowa Umowa Sprzedaży wyd. 2 z 09.01.2019 - wersja edytowalna.docx

Zał. 3 do SIWZ - Ramowa Umowa Serwisowania wyd. 2 z 09.01.2019 - wersja edytowalna.docx

Zał. 4 do SIWZ - Zestawienie wymaganych parametrów Lokomotyw wyd. 2 z 09.01.2019 - wersja edytowalna.docx

Ogłoszenie o zamówieniu - wysłane do TED.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED.pdf

SIWZ.pdf

Zał. 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf

Zał. 2 do SIWZ - Ramowa Umowa Sprzedaży.pdf

Zał. 3 do SIWZ - Ramowa Umowa Serwisowania.pdf

Zał. 4 do SIWZ - Zestawienie wymaganych parametrów Lokomotyw.pdf

Zał. 5 do SIWZ - Instrukcja płatnicza.pdf

Zał. 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.pdf

Zał. 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.pdf

Zał. 8 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.pdf

SIWZ - wersja edytowalna.docx

Zał. 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - wersja edytowalna.docx

Zał. 2 do SIWZ - Ramowa Umowa Sprzedaży - wersja edytowalna.docx

Zał. 3 do SIWZ - Ramowa Umowa Serwisowania - wersja edytowalna.docx

Zał. 4 do SIWZ - Zestawienie wymaganych parametrów Lokomotyw - wersja edytowalna.docx

Zał. 5 do SIWZ - Instrukcja płatnicza - wersja edytowalna.docx

Zał. 6 do SIWZ - Wykaz dostaw - wersja edytowalna.docx

Zał. 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy - wersja edytowalna.docx

Zał. 8 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej - wersja edytowalna.docx