Produkty

Dlaczego Lokomotywa elektryczna z modułem dojazdowym?

Koncepcja lokomotywy wyszła naprzeciw oczekiwaniom przewoźników szukających obniżenia kosztów wykonywania prac manewrowych w miejscach bez dostępu do trakcji elektrycznej. Korzystając z lokomotyw elektrycznych wyposażonych dodatkowo w moduł spalinowy, przewoźnik nie musi korzystać z dodatkowych lokomotyw manewrowych, oszczędza czas, jak również nie ponosi dodatkowych kosztów utrzymania i eksploatacji z tego tytułu.

Tego rodzaju lokomotywy znalazły już swoje uznanie u krajowych przewoźników kolejowych i zyskały pozytywne opinie. Przewoźnicy chętnie korzystają z systemu dojazdowego, a o jego przydatności przekonano się nie tylko w przewozach towarowych, ale również pasażerskich.

 

Najważniejsze zalety ze współpracy z RCP:

 • użytkowanie nowych lokomotyw;
 • wysoka niezawodność posiadanego taboru;
 • pełne utrzymanie pojazdów;
 • pełne utrzymanie dokumentacji pojazdów;
 • bezpieczeństwo pracowników - wszystkie lokomotywy spełniają 4 scenariusze zderzeniowe (Norma EN 15227);
 • pełna diagnostyka pokładowa z przesyłem danych on-line;
 • nowoczesne i ergonomicznie przystosowane przestrzenie miejsca pracy maszynistów;
 • zaplecze socjalne (opcja z toaletą);
 • ubezpieczenie pojazdów;
 • dedykowany menadżer floty;
 • pełne wsparcie maszynistów 24H;
 • szkolenia teoretyczne i praktyczne realizowane w siedzibie producentów ,jak i u klienta.